Bản vẽ Sunshine Garden chi tiết như bản vẽ tổng quan, tòa H1, H2, H3 của tất cả các căn, khách hàng nên vào xem tại đây để có thông tin rõ nhất.