Sunshine Group là chủ đầu tư xây dựng các dự án: Sunshine Marina Nha Trang Bay, Sunshine RiverSide, Sunshine Center, Sunshine Garden, Sunshine Palace, Sunshine Boulevard. Hotline tư vấn: 0934 68 88 66 – www.sunshineland.vn